Mugabe i Nkomo signant els Acords de Lancaster, a Londres, el 1979